اولویت عملگر

توسط کاوه طاهری آخرین بروزرسانی

اولویت عملگر در برنامه نویسی، ریاضی و کلا هرجایی اعداد و عملگر های وجود داشته باشند کاربرد دارد. اولویت عملگر به معنی ترتیب اجرای محاسبات است. در برنامه نویسی اولویت به صورت زیر است.

  1. () [] پرانتز
  2. توان و جذر
  3. * / % ضرب و تقسیم
  4. + - جمع و منها

یعنی ابتدا تمامی عملیات داخل پرانتز انجام می شود. سپس ضرب و تقسیم و در نهایت جمع و منها تا نتیجه مشخص شود.

0 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای ikaveh.com محفوظ است.